Czech Slovak

Daniel Tomášek, Ostrava

Naše první setkání se náhodně odehrálo na mém pracovišti na oddělení rehabilitace, kde se panu Sikorovi věnuji po stránce fyzioterapeutické. Na oplátku a také po navázání bilaterálních sympatií mě pan Sikora uvedl do pro mne neznámého světa financí a za to mu moc děkuji. Jeho profesionální jednání a přátelské chování by mělo být příkladem pro každého. Já jen doufám, že naše spolupráce bude mít dlouhodobé trvání. Děkuji :)

unnamed 2